View map

Address: Office 235, business center Nikolskoe, 7 Vetoshny lane, Moscow, Russia, 109012 ( nearest underground stations Okhotny Ryad, Ploschad Revolutsii)

Tel.: +7 (903) 105 2626

vi@vimarketing.ru